Privātuma Politika

Vispārējā informācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATLINES” (turpmāk tekstā – Datu kārtotājs) ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika”) nosaka datu kārtošanas nosacījumus, izmantojot Datu kārtotāja kārtojamo tīmekļa vietni.

Privātuma politikas noteiktie nosacījumi tiek pielāgoti katru reizi, kad vēlaties izmantot mūsu sniegto saturu un / vai pakalpojumu, neraugoties uz to, kādu iekārtu (datoru, mobilo tālruni, planšeti, televizoru u.c.) izmantojat.

 • Datu kārtotāja rekvizīti: SIA “LATLINES”
 • Juridiska adrese: Tīrumu str.16-2, RŪĶI,SALASPILS NOV,SALASPILS PAG. LV-2118, Rīga, Latvija
 • Tālr.: +37167210066
 • E-pasts: info@latlines.lv
 • PVN maksātāja kods: LV40003180812

Ir ļoti būtiski, lai jūs uzmanīgi izlasāt Privātuma politiku, jo, katru reizi, apmeklējot Datu kārtotājam piederošu tīmekļa vietni, piekrītat nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu vietni, nelietot mūsu saturu un / vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu kārtotāja vietnes apmeklētāju dati tiks vākti ievērojot spēkā esošas Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī kontrolējošo institūciju norādes. Tiek pielāgoti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi, lai mūsu savāktie dati par vietnes lietotājiem būtu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas vai izmainīšanas.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst sniegt nekādu personisku informāciju, izmantojot mūsu vietni. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, pirms jebkādas personas informācijas sniegšanas jums ir jāsaņem vecāku vai cita likumīgā aizbildņa piekrišana.
Noteikumos lietotajiem jēdzieniem un definīcijām ir tāda pati nozīme kā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

Kādu informāciju par jums vācam?

Jūsu tieši sniegto informāciju (dažādās vietnes lapās, komunikācijas formās, anketās)

 • vārds,uzvārds
 • telefona numurs
 • elektroniskā pasta adrese
 • vietnes apmeklēšanas laiks, iekārta un pārlūkprogrammas versija

Tīmekļa vietnē var tikt izmantoti tādi sīkfaili:

 • obligātie tehniskie sīkfaili – tie ir sīkfaili, kas ir obligāti Tīmekļa vietnes darbībai;
 • funkcionālie sīkfaili – tie ir sīkfaili, kuri, lai arī nav obligāti Tīmekļa vietnes darbībai, taču ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāju pieredzi;
 • statistikas sīkfaili – tie ir sīkfaili, kas tiek izmantoti Tīmekļa vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistiskās analīzes sagatavošanai; ar šiem sīkfailiem savāktā informācija tiek izmantota anonīmi.
 • nolūka vai reklāmas sīkfaili – tie ir sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai parādītu piedāvājumus vai citu informāciju, kas varētu ieinteresēt Jūs.

Statistikas un reklāmas sīkfaili

Apmeklētājs pats var atzīmēt, lai pārlūkprogramma neļautu izmantot sīkfailus: (instrukcijas angļu valodā)
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera.

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs tāpat vācam informāciju, kas atklāj mūsu sniedzamo pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski tiek ģenerēta apmeklējumu statistika.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskajiem un komerciālajiem avotiem (cik to pieļauj spēkā esošie tiesību akti) un sasaistīt to ar citu informāciju, kuru iegūstam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam iegūt no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad pieslēdzieties tiem, piemēram, caur Facebok kontu.

Cita informācija, kuru vācam

Tāpat, ar jūsu piekrišanu, mēs varam vākt arī citu informāciju par jums, jūsu iekārtu vai to, kā jūs lietojat mūsu vietnes saturu.


Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piem., informāciju, kuru lūdzam sniegt reģistrējoties mūsu interneta veikalā), taču tādā gadījumā var tikt ierobežota mūsu piedāvātās interneta iepirkšanās pakalpojumu lietošana.

Kā izmantojam jūsu informāciju?

Savākto informāciju varam izmantot turpmāk norādītajiem mērķiem:

 • Krāt informāciju par apmeklētāju darbībām tīmekļa vietnē, analizēt datus vietnes ērtības uzlabošanas nolūkos
 • Lai sazinātos ar Jums

Kam atklājam jūsu informāciju?

Uzņemamies jūsu personīgos datus nenodot nekādām nesaistītajām trešajām pusēm, izņemot šos gadījumus:

 • ja ir jūsu piekrišana personas datu atklāšanai.
 • Sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kuri sniedz citus jūsu pasūtītus pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniedzam tikai tik jūsu personīgās informācijas, cik nepieciešams konkrēta pakalpojuma izpildei.
 • Tiesībsargājošām institūcijām, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteikto kārtību.

Ko darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Personas dati tiek sargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Esam ieviesuši fiziskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu visu informāciju, ko vācam mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos.

Atgādinām, ka, lai arī veicam atbilstošas darbības jūsu informācijas aizsargāšanai, neviena tīmekļa vietnes, internetā veicama operācija, datorsistēma vai bezvadu sakari nav pilnībā droši.

Jūsu datus glabāsim 1 gadu no dienas, kad pēdējo reizi izmantojāt mūsu pakalpojumus vai saturu. Beidzoties šim termiņam, dati tiks izdzēsti tā, ka tos nebūs iespējas atjaunot.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek kārtoti Datu kārtotāja darbībā, ir šīs tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu kārtošanu (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un, kā tie tiek kārtoti (tiesības iepazīties);
 • Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu kārtošanas nolūkus, papildināt neizsmeļošus personas datus (tiesības izlabot);
 • Likvidēt savus datus vai apturēt savu datu kārtošanas darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības likvidēt un tiesības “būt aizmirstam”);
 • Ir tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt);
 • Nepiekrist, ka tiktu kārtoti personas dati, kad šie dati tiek kārtoti vai tiek plānots tos kārtot tiešā mārketinga nolūkā, ieskaitot profilēšanu, cik tā saistīta ar tādu tiešo mārketingu.

Ja vairs nevēlaties, ka jūsu personas dati tiktu kārtoti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, varat rakstīt elektronisko vēstuli, sūtot to uz adresi info@latlines.lv, un nepiekrist, ka jūsu personas dati tiktu kārtoti tiešā mārketinga nolūkā un/vai, lai netiktu pielāgota tikai automatizēta, ieskaitot profilēšanu**, jūsu personas datu kārtošana, nenorādot nepiekrišanas motīvus.

**Saskaņā ar jūsu sniegtajiem personas datiem, tiešā mārketinga nolūkos, var tikt veikts jūsu personas datu profilēšana, lai piedāvātu jums individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu kārtot personas datus automatizētā, ieskaitot profilēšanu, kārtošanas veidā vai iebilst pret to.
Jebkādu lūgumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu kārtošanu, Datu subjektam ir tiesības rakstiski iesniegt Datu kārtotājam vienā no šiem veidiem: iesniedzot tieši adresē:

Tīrumu str.16-2, RŪĶI,SALASPILS NOV,SALASPILS PAG. LV-2118, Rīga, Latvija.

Datu kārtotājs, saņemot tādu lūgumu vai norādījumu, ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas laikā no vēršanās dienas, iesniedz atbildi un veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Nepieciešamības gadījumā, norādīto laika posmu iespējams pagarināt vēl uz 30 kalendāra dienām, ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu. Tādā gadījumā, 30 dienas laikā no lūguma saņemšanas dienas, Datu kārtotājs informē Datu subjektu par tādu pagarināšanu, vienlaikus iesniedzot kavēšanās iemeslus.
Datu kārtotājs datu subjektiem var neveidot nosacījumus, lai tiktu realizētas augstāk minētās tiesības, izņemot nepiekrišanu kārtot personas datus tiešā mārketinga veidā, kad likumu paredzētos gadījumos, ir jāgarantē noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu profilakse, izmeklēšana un konstatēšana, tāpat datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzība.

Trešo pušu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu kārtotāja tīmekļa vietnē var būt trešo pušu reklāmas baneri, norādes uz viņu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kuras Datu kārtotājs nekontrolē. Datu kārtotājs neatbild par informācijas, kuru savāc trešā puse, drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma nosacījumi, kas tiek pielāgoti trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

Sīkfaili

Jums apmeklējot Datu kārtotāja interneta vietni, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. Tam nepieciešami sīkfaili (angļu val. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek izveidoti automātiski, pārlūkojot tīmekļa vietni, un tie tiek saglabāti jūsu datorā vai citā jūsu izmantojamā ierīcē.

Tie palīdz Datu kārtotājam atpazīt jūs kā iepriekšēju, noteiktas tīmekļa vietnes, apmeklētāju, saglabāt jūsu apmeklējuma tīmekļa vietnē vēsturi un pēc tā pielāgot saturu. Tāpat sīkfaili palīdz garantēt raitu tīmekļa vietņu darbību, ļauj vērot apmeklējuma ilgumu, biežumu tīmekļa vietnēs, kā arī vākt statistikas informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu.

Kā kārtot un izdzēst sīkfailus

Kad izmantojat pārlūkpogrammu, lai lietotu mūsu sniegto saturu, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu pieņemti visi sīkfali, tiktu atmesti visi sīkfaili vai, tiktu paziņots, kad sīkfails tiek lejuplādēts. Ikviena pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkvailu iestatījumus, iepazīstieties ar tiem direktorija izvēlnē.

Jūsu iekārtas operētājsistēmā var būt papildu sīkfailu pārvaldīšanas rīki. Ja nevēlaties, ka informācija tiktu vākta ar sīkfailu palīdzību, izmantojiet daudzās pārlūkprogrammās esošo parasto procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkfailu lietošanas. Lai uzzinātu vairāk, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Taču pievērsiet uzmanību, ka atsevišķos gadījumos sīkfailu izdzēšana var padarīt lēnāku tīmekļa pārlūkošanas jaudu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietnes funkciju darbību vai bloķēt pieeju tīmekļa vietnei.
Mūsu tīmekļa vietnē var būt norādes uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm.

Vēršam uzmanību, ka Datu kārtotājs nav atbildīgs par tādu tīmekļa vietņu saturu vai to principiem, kas tiek izmantoti privātuma garantēšanai. Tādēļ, ja, nospiežot norādi, no Datu kārtotāja tīmekļa vietnes nokļūsit citās tīmekļa vietnēs, vēlams atsevišķi painteresēties par to Privātuma politiku.

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir rodas jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju, laipni lūdzam sazināties ar mums Jums ērtā veidā:

Pa pastu: Tīrumu str.16-2, RŪĶI,SALASPILS NOV,SALASPILS PAG. LV-2118, Rīga, Latvija

Zvanot uz tālruņa numuru: +37167210066

Rakstot uz e-pastu: info@latlines.lv