Vīzas uz Ukrainu


Latvijas nepilsoņiem

Noformēšanas laiks:
3 d.d.
10 d.d.
Tūrisma vīza līdz 90 diennaktīm *, vienreizējā:
170,00 €
90,00 €
Tūrisma vīza līdz 180 diennaktīm *, divreizējā:
190,00 €
130,00 €
Privāta vīza (līdz 3 mēn.), vienreizējā:
150,00 €
80,00 €
Privātā vīza (līdz 6 mēn.), divreizējā:
170,00 €
120,00 €
Tranzīta vīza, divreizējā:
170,00 €
130,00 €

* Individuāla pieeja katram klentam
 
 
Jums ir radušies jautājumi?
Zvaniet darba dienās no 09:00 līdz 18:00 pa tālruni 67210066 un saņemiet atbildi.

 
Nepieciešamie dokumenti tūrisma, privātās un tranzīta vīzas noformēšanai:

  • Pase
  • 1 krāsaina fotogrāfija ( 3,5cm x 4,5cm )
  • veselības apdrošinašanas polise
  • Ienākumu izziņa (na mazāk par 45 eiro uz diennaktī Ukrainā)

 
Nepieciešamie dokumenti vīzas noformēšanai personām, kuri dzimuši Ukrainā:

  • Dokumenti. kuri pierada radniecību ar pieņemšanas pusi un pieemanas puses derga pases kopija
  • Ja ir mainījies uzvārds– laulības apliecības kopija

 

Drukāt | Saglabāt